Nieuws

Algemeen nieuws

Grootkapittel 2018

Op 9 juni vond het jaarlijkse Grootkapittel plaats, dat ditmaal werd gehouden in Hotel Restaurant Oud London te Zeist. De bijeenkomst werd bezocht door 83 Deelgenoten en 17 vertegenwoordigers van bevriende buitenlandse Grand Chapters.

Na de behandeling van de jaarverslagen en de financiën keurde men tijdens de ochtendvergadering tevens een kleine statutenwijziging goed, waarbij - in het kader van nauwere betrekkingen met Suriname - aan hen de status van 'regio met een eigen gedelegeerde' werd toegekend. Ook waren er de gebruikelijke verkiezingen van nieuwe en zittende functionarissen.

Na een korte lunchpauze hield de vertrekkende Groot Eerste Princeps, M::V::Br:: Kees van Putten, zijn afscheidsrede en vond de benoeming en installatie plaats van zijn opvolger M::V::Br:: Ad van Dooren, als Groot Eerste Princeps van de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden. De nieuwe G::E::P:: richtte zich met een uitgebreid dankwoord tot zijn voorganger en benoemde en installeerde daarna de nieuwgekozen ordebestuurders.

De nieuw Groot Eerste Princeps sloot met zijn maidenspeech de middag af, waarbij hij allen die dit Grootkapittel tot een geslaagde verbondsdag hadden gemaakt, bedankte.

De dag werd besloten met een feestelijk Banket waaraan 72 gasten deelnamen.

Een korte impressie van het Grootkapittel is per e-mail naar alle leden persoonlijk gestuurd, evenals de maidenspeech van de nieuwe G::E::P::.

Foto's Grootkapittel

De foto's van het Grootkapittel 2018 volgen spoedig.

Bijeenkomsten Kapittels

Ga direct naar de Kapittels

Donderdag 16 augustus 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 12:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Bijeenkomst

Woensdag 22 augustus 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 12:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Bijeenkomst

Woensdag 22 augustus 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 12:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Bijeenkomst

Woensdag 22 augustus 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 12:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Bijeenkomst

Dinsdag 28 augustus 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 12:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Bijeenkomst

Dinsdag 28 augustus 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 12:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Bijeenkomst

Woensdag 29 augustus 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 12:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Bijeenkomst

Maandag 10 september 2018
Kapittel Relation
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Spui 23, 4539 PA Terneuzen
Overdracht Principaat

Zaterdag 29 september 2018
Kapittel Het Zegel van Salomo
Aanvang: 10:00 uur
Plaats: Gedempte Nieuwesloot 153, 1811 KS Alkmaar
Bijeenkomst

Maandag 1 oktober 2018
Kapittel De Zes Lichten
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Looxmagracht 20, 8603 AB Heerenveen
Bijeenkomst

Maandag 8 oktober 2018
Kapittel Relation
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Spui 23, 4539 PA Terneuzen
Inwijding

Zaterdag 20 oktober 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 15:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Inwijding kandidaat. Aansluitend banket.

Zaterdag 17 november 2018
Kapittel De Binding
Aanvang: 15:00 uur
Plaats: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Inwijding kandidaat en aansluitend Banket

Zaterdag 1 december 2018
Kapittel Het Zegel van Salomo
Aanvang: 10:00 uur
Plaats: Gedempte Nieuwesloot 153, 1811 KS Alkmaar
Bijeenkomst

Maandag 3 december 2018
Kapittel De Zes Lichten
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Looxmagracht 20, 8603 AB Heerenveen
Bijeenkomst

Dubbele kubiek HKG

Juweel HKG

RA Chapter