Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Welkom

Een Orde voor vrijmetselaars die naast hun gewone of 'blauwe' loge verdere verdieping zoeken in bepaalde aspecten van de vrijmetselarij. Men noemt deze Orde ook wel de 'Royal Arch'.

Wilt u meer weten over deze Orde in het algemeen klik dan in het menu op Werkwijze. Informatie over de vrijmetselarij in het algemeen kunt u op de website van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland vinden.

Een groot deel van deze site - te bereiken via de inlogpagina - bevat informatie die alleen van belang is voor leden van deze Orde.

ANBI

De belastingdienst heeft ons als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangewezen. Een ANBI-instelling kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Meer informatie ...

Logo ANBI

Het Tableau van het HKG

Nieuws

Foto's Grootkapittel

De foto's van het Grootkapittel 2018 staan inmiddels op de site. Het zijn er 84 geworden.
Log even in met Uw gegevens en ga naar GK2018.

Wie nog niet over inloggegevens beschikt: U kunt zich (hier rechtsboven) registreren.

Lees verder  [...]