Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Welkom

Een Orde voor vrijmetselaars die naast hun gewone of 'blauwe' loge verdere verdieping zoeken in bepaalde aspecten van de vrijmetselarij. Men noemt deze Orde ook wel de 'Royal Arch'.

Wilt u meer weten over deze Orde in het algemeen klik dan in het menu op Werkwijze. Informatie over de vrijmetselarij in het algemeen kunt u op de website van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland vinden.

Een groot deel van deze site - te bereiken via de inlogpagina - bevat informatie die alleen van belang is voor leden van deze Orde.

ANBI

De belastingdienst heeft ons als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangewezen. Een ANBI-instelling kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Meer informatie ...

Logo ANBI

Het vaandel wordt aangeboden

Nieuws

Grootkapittel 2018

Op 9 juni vond het jaarlijkse Grootkapittel plaats, dat ditmaal werd gehouden in Hotel Restaurant Oud London te Zeist. De bijeenkomst werd bezocht door 83 Deelgenoten en 17 vertegenwoordigers van bevriende buitenlandse Grand Chapters.

Na de behandeling van de jaarverslagen en de financiën keurde men tijdens de ochtendvergadering tevens een kleine statutenwijziging goed, waarbij - in het kader van nauwere betrekkingen met Suriname - aan hen de status van 'regio met een eigen ge...

Lees verder  [...]